સર્જ સપ્રેશન આઇસીસ

છબી ઉત્પાદક ભાગ નંબર ઉત્પાદક વર્ણન જથ્થો એકમ ભાવ હુકમ
TPD6S300ARUKR TPD6S300ARUKR Texas TPD6S300A USB TYPEC 155370 ઉઠાવવું
TVS2200DRVR TVS2200DRVR Texas UNIDIR PRECISION SURGE DIODE 395389 ઉઠાવવું
TVS2700DRVR TVS2700DRVR Texas UNIDIR PRECISION SURGE DIODE 395389 ઉઠાવવું
TPD6S300RUKR TPD6S300RUKR Texas SURGE SUPP 8VC 2-CIRCUIT 20WQFN 76229 ઉઠાવવું
TVS1800DRVR TVS1800DRVR Texas UNIDIR PRECISION SURGE DIODE 395389 0.70000/ પીસી
TPD3S716QDBQRQ1 TPD3S716QDBQRQ1 Texas IC DIODE INTERFACE PROT 16SSOP 58391 ઉઠાવવું
TPD8S300ARUKR TPD8S300ARUKR Texas TPD8S300ARUKR USB TYPEC 142754 ઉઠાવવું
TPD8S300RUKR TPD8S300RUKR Texas SURGE SUPP 8VC 2-CIRCUIT 20WQFN 73166 ઉઠાવવું
TPD4S214YFFR TPD4S214YFFR Texas USB OTG COMPANION DEVICE 160655 ઉઠાવવું
TPD3S714QDBQRQ1 TPD3S714QDBQRQ1 Texas IC DIODE INTERFACE PROT 16SSOP 68157 ઉઠાવવું
TPD8S300EVM TPD8S300EVM Texas TPD8S300 USB TYPE-C OVERVOLTAGE 1 50.88000/ પીસી
NUS6160MNTWG NUS6160MNTWG ON Semiconductor IC OVP LOW PRO W/MOSFET 22-QFN 11077 ઉઠાવવું
NUS6189MNTWG NUS6189MNTWG ON Semiconductor IC OVP LOW PRO W/MOSFET 22-QFN 9394 ઉઠાવવું
STBP110ETDJ6F STBP110ETDJ6F STMicroelectronics IC OVP PROTECTION POWERFLAT2X2 3000 0.37240/ પીસી
STBP112CVDJ6F STBP112CVDJ6F STMicroelectronics IC OVP PROTECTION TDFN-8 361323 ઉઠાવવું
STBP110CVDJ6F STBP110CVDJ6F STMicroelectronics IC OVP PROTECTION POWERFLAT2X2 3000 0.37240/ પીસી
STBP110GTDJ6F STBP110GTDJ6F STMicroelectronics IC OVP PROTECTION POWERFLAT2X2 11382 ઉઠાવવું
MAX14585EVB+ MAX14585EVB+ Maxim Integrated IC USB SWITCH DPDT 10UTQFN 3968 1.61926/ પીસી
MAX14571EUD/V+ MAX14571EUD/V+ Maxim Integrated ADJUSTABLE OVERVOLTAGE AND OVERC 15 5.39146/ પીસી
MAX14984ETG+T MAX14984ETG+T Maxim Integrated IC PORT PROTECTOR VGA 24TQFN 2500 2.84794/ પીસી