ટેન્ટેલમ - પોલિમર કેપેસિટર્સ

છબી ઉત્પાદક ભાગ નંબર ઉત્પાદક વર્ણન જથ્થો એકમ ભાવ હુકમ
F321A226MAA F321A226MAA Nichicon CAP TANT POLY 22UF 10V 1206 292 ઉઠાવવું
F310G226MPA F310G226MPA Nichicon CAP TANT POLY 22UF 4V 0805 264 ઉઠાવવું
F320J686MBA F320J686MBA Nichicon CAP TANT POLY 68UF 6.3V 1411 4275 ઉઠાવવું
F320G476MAA F320G476MAA Nichicon CAP TANT POLY 47UF 4V 1206 156 ઉઠાવવું
F320G157MBA F320G157MBA Nichicon CAP TANT POLY 150UF 4V 1411 99 ઉઠાવવું
F320J476MAA F320J476MAA Nichicon CAP TANT POLY 47UF 6.3V 1206 14035 ઉઠાવવું
F310G476MBA F310G476MBA Nichicon CAP TANT POLY 47UF 4V 1411 13866 ઉઠાવવું
F310J686MBA F310J686MBA Nichicon CAP TANT POLY 68UF 6.3V 1411 13856 ઉઠાવવું
F320E227MBA F320E227MBA Nichicon CAP TANT POLY 220UF 2.5V 1411 13843 ઉઠાવવું
F310J106MPA F310J106MPA Nichicon CAP TANT POLY 10UF 6.3V 0805 4223 ઉઠાવવું
F310G106MPA F310G106MPA Nichicon CAP TANT POLY 10UF 4V 0805 13809 ઉઠાવવું
F320J107MBA F320J107MBA Nichicon CAP TANT POLY 100UF 6.3V 1411 13711 ઉઠાવવું
F310E226MPA F310E226MPA Nichicon CAP TANT POLY 22UF 2.5V 0805 13596 ઉઠાવવું
F310J476MBA F310J476MBA Nichicon CAP TANT POLY 47UF 6.3V 1411 13536 ઉઠાવવું
F311A226MBA F311A226MBA Nichicon CAP TANT POLY 22UF 10V 1411 13490 ઉઠાવવું
F321A476MBA F321A476MBA Nichicon CAP TANT POLY 47UF 10V 1411 4177 ઉઠાવવું
F320G686MAA F320G686MAA Nichicon CAP TANT POLY 68UF 4V 1206 13335 ઉઠાવવું
F320G107MBA F320G107MBA Nichicon CAP TANT POLY 100UF 4V 1411 13301 ઉઠાવવું
F310E107MBA F310E107MBA Nichicon CAP TANT POLY 100UF 2.5V 1411 13180 ઉઠાવવું
F310G107MBA F310G107MBA Nichicon CAP TANT POLY 100UF 4V 1411 13123 ઉઠાવવું