દર્શાવો મોડ્યુલ્સ - એલઇડી ડોટ મેટ્રિક્સ અને ક્લસ્ટર

છબી ઉત્પાદક ભાગ નંબર ઉત્પાદક વર્ણન જથ્થો એકમ ભાવ હુકમ
SCE5782 SCE5782 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. INTELLIGENT DISP 8CHAR 5X7 HER 423 ઉઠાવવું
SCDQ5542P SCDQ5542P OSRAM Opto Semiconductors, Inc. INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X5 HER 370 ઉઠાવવું
SLY2016 SLY2016 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X7 YLW 349 ઉઠાવવું
PD4435 PD4435 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. DISPLAY PROGR 4CHAR 5X7 HE RED 336 ઉઠાવવું
SCD55102A SCD55102A OSRAM Opto Semiconductors, Inc. DISPLAY 10CHAR .145 5X5 HER 322 74.34000/ પીસી
SLO2016 SLO2016 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X7 HER 10109 ઉઠાવવું
SLG2016 SLG2016 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X7 GRN 275 39.44000/ પીસી
PD4437 PD4437 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. DISPLAY PROGR 4CHAR 5X7 BRT GRN 232 42.65900/ પીસી
DLR2416 DLR2416 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X7 RED 6864 16.60000/ પીસી
DLR1414 DLR1414 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X7 RED 181 12.28140/ પીસી
DLG3416 DLG3416 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X7 GRN 177 65.00000/ પીસી
SLR2016 SLR2016 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X7 RED 174 31.37200/ પીસી
DLO3416 DLO3416 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X7 HERED 170 70.00000/ પીસી
DLO1414 DLO1414 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X7 HERED 124 29.92000/ પીસી
SCE5744 SCE5744 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. DISPLAY 4CHAR 5X7 SER HE GRN DIP 8529 ઉઠાવવું
SCE5783 SCE5783 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. INTELLIGENT DISP 8CHAR 5X7 GRN 97 ઉઠાવવું
VAOM-C07573G9-BW/32 VAOM-C07573G9-BW/32 Visual Communications Company, LLC DISPL 0.7 DOT-MATRIX YLW-GRN CC 486 1.12800/ પીસી
INCM88001 INCM88001 Inolux 12 X 12 DIGITAL RGB LED MODULE 42 81.86000/ પીસી
XK50DGKW89 XK50DGKW89 SunLED LAMP CLUSTER 52MM GN WATER CLEAR 3041 ઉઠાવવું
XMUR18C XMUR18C SunLED LED DOT MATRIX 5X7 0.7 RED CC 3031 ઉઠાવવું