ટ્વીઝર

છબી ઉત્પાદક ભાગ નંબર ઉત્પાદક વર્ણન જથ્થો ઉપલબ્ધ છે એકમ ભાવ Order
FTWZR FTWZR Panduit Corp TWEEZER POINTED FINE 4.77 4 $27.59000/ પીસી
404070001 404070001 Seeed Technology Co., Ltd TWEEZERS POINTED FINE 12 5.32 1106 $2.75000/ પીસી
TOL-10603 TOL-10603 SparkFun Electronics TWEEZERS POINTED VERY FINE 4.72 212 $3.95000/ પીસી
TOL-12572 TOL-12572 SparkFun Electronics TWEEZER CURVED FINE 103 $3.95000/ પીસી
TOL-14224 TOL-14224 SparkFun Electronics TWEEZER FLAT VERY FINE 4.5 8 $28.75000/ પીસી
TOL-10602 TOL-10602 SparkFun Electronics TWEEZERS POINTED VERY FINE 4.72 268 $3.95000/ પીસી
TOL-12573 TOL-12573 SparkFun Electronics TWEEZER STRAIGHT VERY FINE 107 $3.95000/ પીસી
1055540-1 1055540-1 TE Connectivity AMP Connectors TWEEZER HAND PIECE 5 $435.00000/ પીસી
MMF006586 MMF006586 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G TWEEZERS FLAT BLUNT F 4.5 8 $132.83000/ પીસી
AC1009 AC1009 Bantam Tools FINE TIP TWEEZERS 2 $4.08000/ પીસી
PT30E PT30E Swanstrom Tools USA PLIZER CURVED SMOOTH 3 $51.83000/ પીસી
PT31E PT31E Swanstrom Tools USA PLIZER CURVED SERRATED 6 $51.83000/ પીસી
PT10 PT10 Swanstrom Tools USA PLIZER STRAIGHT SMOOTH 6 $43.90333/ પીસી
PT10E PT10E Swanstrom Tools USA PLIZER STRAIGHT SMOOTH 6 $48.78333/ પીસી
PT31 PT31 Swanstrom Tools USA PLIZER CURVED SMOOTH 6 $43.90333/ પીસી
PT11E PT11E Swanstrom Tools USA PLIZER STRAIGHT SERRATED 6 $48.78333/ પીસી
7-SA 7-SA American Hakko Products, Inc. TWZCRVDSMFINE POINT 55 $5.37000/ પીસી
3-SA 3-SA American Hakko Products, Inc. TWZSMVERY SHARP POINT 58 $5.37000/ પીસી
2A-SA 2A-SA American Hakko Products, Inc. TWZSMROUND POINT 44 $5.37000/ પીસી
00-SA 00-SA American Hakko Products, Inc. TWZSMSTRONG POINT 64 $5.37000/ પીસી